Loading...
خانه۱۳۹۸-۱-۲۳ ۱۰:۴۹:۴۲ +۰۴:۳۰

آخرین پروژه های پرانا

پرانا برای کمک به پیاده سازی ایده‌های شما

از طریق ایده های خلاقانه شما، تخصص افراد ما، برنامه ریزی دقیق و پیاده سازی حرفه‌ای

روند اثبات شده ما نتایج را تولید می کند

قرار

در ابتدا قراری بین شما و پرانا صورت گرفته و تیم پرانا از نیازمندی های پروژه شما آگاه می‌شوند. این قرار، اولین گام برای شروع پروژه خواهد بود.

نقشه

در صورتی که ایده شما کامل نبوده و خواستار پرورش ایده خود باشید ، پرانا اقدام به برگزاری جلساتی برای پرورش ایده در قالب جلسات طوفان فکری ، با حضور خودتان ، می‌کند. پس از تثبیت ایده ، گرافیست های تیم شروع به طراحی نقشه و طرح اولیه سایت یا اپ شما کرده و پس از اتمام ، به شما ارائه می‌کنیم. در صورت نیاز به تغییرات از جانب شما ، تغییرات اعمال شده و پس از تثبیت نهایی طرح اولیه ، تیم ملزم به طراحی سایت یا اپ مطابق با طرح اولیه تایید شده، می‌باشد.

تولید

پس از تایید طرح اولیه، تیم کد نویسی پرانا شروع به نوشتن کد سرور و پوسته سایت یا اپ می‌کند. تکنولوژی ها و قابلیت های زیادی برای رسیده به سایت یا اپ شما وجود دارد که پرانا از بهینه ترین آنها با توجه به زمان و هزینه و … استفاده خواهد کرد.

تست

هر پروژه ای جدا از بحث ارتباط با IT ، پس از انجام نیاز به تست دقیق دارد. تست در IT به اندازه‌ای مهم بوده که نمی‌توان تفاوتی بین مرحله تولید و مرحله تست قائل شد. در حقیقت، کد نویسی سایت یا اپ 50% راه بوده و 50% نیز در مرحله تست پشت سر گذاشته می‌شود. در مرحله تست بسیاری از ایرادات نهان پروژه نیز بررسی شده و حل می‌گردد.

تحویل

و سپس مرحله نهایی که تیم مدیریت پرانا با برگذاری جلسه‌ای، محصول تولید شده را به شما تحویل می‌دهند.